Pin dự phòng từ tính Magnetic DLP3920FV 10.000mAh PD20W - màu Xanh